5S – organizacja stanowisk pracy

SYSTEM 5S. STANDARDY I PORZĄDEK W MIEJSCU PRACY

5S jako jedno z narzędzi Lean skupia się na właściwej organizacji stanowiska pracy. Reguły systemu 5S skupiają się wokół stwierdzenia „miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu” co prowadzi do utworzenia odpowiedniej kultury pracy a przez to zwiększa produktywność i poprawia jakość procesu. System 5S jest podstawą metodologii Lean Manufacturing, dlatego ważne jest by wprowadzenie systemu przeprowadzić w sposób szczegółowy, uwzględniając specyfikę pracy.

Problemy które system 5S pozwala rozwiązać:

bałagan przy stanowisku pracy, rzeczy niepotrzebne wg zasady „kiedyś będą potrzebne”

różna wydajność pracy na podobnych stanowiskach

niestabilne warunku procesu

brak odpowiedzialności pracownika za stanowisko pracy.

System 5S pozwoli przeciwstawić się tym zjawiskom:

Korzyści:

zorganizowane i utrzymane w czystości stanowiska pracy

ustanadaryzowany wygląd stanowisk

większą ergonomia pracy – większa wydajność

większa stabilność procesu – brak niepotrzebnych elementów na stanowisku pracy

zwiększenie jakości pracy 5S – organizacja stanowiska pracy

 

Szkolenie 1 dniowe.

Rozpoczęcie szkolenia

Gra Symulacyjna I

Założenia Lean Manufacturing

Przedstawienie głównych założeń.

7 głównych Strat.

System ciągłego doskonalenia – Kaizen Organizacja stanowiska pracy Tworzenie zorganizowanego stanowiska pracy wg Lean Manufacturing

5 zasad wprowadzania organizacji na stanowisku – 5S

Błędy których należy unikać

Krok po kroku do celu, czyli jak efektywnie i efektownie wprowadzić odpowiednią organizację stanowiska pracy

Gra symulacyjna II

Jak efektywnie wdrożyć usprawnienie procesu – PCDA – powiązanie z systemem 5S

W jaki sposób doskonalić i rozwijać środowisko pracownicze? Przykłady wdrożeń Kaizen

Podsumowanie warsztatów

 

Zapraszamy do kontaktu