Doradztwo zarządzanie jakością

Wspierając klientów we wdrażaniu systemów zarządzania jakością posługujemy się trzema krokami wdrożeniowymi

Gap analyze Plan działań Wdrożenie
Określenie różnic między stanem obecnym procesów a wymaganiami normy Na podstawie określonych braków w spełnieniu wymagań normy definiowane są działania potrzebne do uzupełnienia luk Na podstawie planu działań wspieramy klientów w:

  • Mapowaniu procesów.
  • Projektowaniu procesów
  • Szkoleniach personelu
  • Auditach wewnętrznych

 

Wspieramy merytorycznie również klientów po wdrożeniach lub wdrożonymi systemami w celu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.