Mapowanie strumienia wartości

Mapowanie strumienia wartości (VSM – Value Stream Mapping) – to proces, który pozwoli znacząco przyśpieszyć otrzymanie produktu przez klienta. Mapowanie strumienia wartości skupia się na zebraniu danych z obecnego procesu – uwidacznia ogromny czas, który jest tracony i następnie pomaga stworzyć nowy “idealny” proces.

Mapowanie sprawi, że to co obecnie jest normą w przedsiębiorstwie, wyda się Państwu zagadnieniem, które należy jak najszybciej zmienić by zacząć wypracowywać właściwe przychody.

Im dłuższy proces technologiczny tym Mapowanie Strumienia Wartości pozwala uzyskać lepsze efekty.

Korzyści ze stosowania Mapowania Strumienia Wartości (VSM):

usprawnienie procesów – wykazanie luk w procesie

skrócenie czasu produkcji

przyśpieszenie czasu dostawy do klienta

zaangażowanie wszystkich działów wspólnej pracy – koniec z państwem w państwie

Obniżenie poziomu zapasów.

Do tworzenia nowego przepływu w procesach technologicznych polecam też szkolenie z One Piece Flow – ciągły przepływ, który uzupełnia temat reorganizacji procesów w Państwa Firmie.

Więcej informacji: www.weil.com.pl

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zmienienia podejścia wszystkich pracowników na sposób organizacji pracy. Uświadomienie i pokazanie uczestnikom rozwiązań, które usprawniają funkcjonowanie firmy, pozwalając obniżyć koszty i zwiększyć efektywność pracy. Wiedza zostaje przetransferowana za pomocą Informacje o podmiocie świadczącym usługę Cel usługi Szczegółowe informacje o usłudze rzeczywistych przykładów z Polski a także zdobyta praktycznie w czasie warsztatów.

Korzyści dla firmy

Skrócenie czasu produkcji wyrobów

Uwidocznienie strat będących w obecnym procesie

Zmniejszenie ilości zapasów

Zwiększenie zadowolenia klientów przez możliwość szybszej dostawy towarów.

Korzyści dla uczestnika

Umiejętność analizy procesu

Wiedza nt rysowania i czytania Mapy Strumienia Wartości

Tworzenie planu wdrożenia zmian w procesie

Poznanie narzędzi umożliwiających optymalizację przepływów

Plan szkolenia

Szkolenie 2 dniowe

Rozpoczęcie szkolenia

Przedstawienie głównych założeń Mapowania Strumienia Wartości

Gra symulacyjna I

Omówienie ikon do wykonania Mapy Procesu

Obejrzenie procesu występującego w Państwa firmie*

Omówienie poszczególnych aspektów potrzebnych do wykonania Mapy Strumienia Wartości

Wykonanie Mapy Stanu Obecnego

Omówienie narzędzi do poprawy Stanu Obecnego

– czas cyklu

– czas przejścia

– balans operacji i operatorów

Omówienie systemów przepływu

– Przepływ ciągły (One Piece Flow)

– Kanban

Wykonanie Mapy Stanu Przyszłego z użyciem odpowiednich narzędzi

Omówienie Mapy wraz z przygotowaniem Planu Wdrożenia

Analiza Planu Wdrożenia

Podsumowanie Warsztatów.

Metodologia W ramach szkolenia odbywają się zajęcia teoretyczne, następnie uczestnicy ćwiczą za pomocą odpowiednich zadań pojedynczo i w grupach. W ramach szkolenia przekazywane są też przykłady z wdrożeń z wiodących firm w kraju i zagranicy.

Grupa docelowa

Pracownicy produkcyjni, operatorzy, inżynierowanie, brygadziści, mistrzowie i kierownicy produkcji.

Materiały dydaktyczne

Materiały szkoleniowe dla uczestników, certyfikat na zakończenie szkolenia, wsparcie konsultanta do 60 dni po zakończeniu szkolenia (mail, telefon)

 

Zapraszamy do kontaktu