Nowoczesne Narzędzia Kontroli Jakości

Nowoczesne metody kontroli jakości pozwolą szybko i dostępnie zdefiniować problem, znaleźć jego przyczyny źródłowe i wypracować rozwiązania, które pozwolą rozwiązać dane zagadnienie. W szkoleniu poznawane są klasyczne narzędzia jakości jak i nowe.

 

 

Program szkolenia:

Program szczegółowy: 
Dzień 1

1. Techniki menedżerskie w TQM – klasyczne narzędzia jakości:
• Arkusz zbierania danych
• Schemat blokowy
• Histogram
• Wykres Pareto
• Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy
• Diagram korelacji
• Karta kontrolna
• Burza mózgów
• Metoda grupy eksperckiej

2. Wszystkie metody oparte są na pracy grupowej lub indywidualnej na realnych problemach.


Dzień 2
1. Siedem nowych narzędzi jakości:
• Diagram pokrewieństwa (metoda KJ)
• Diagram relacji
• Diagram systematyki
• Diagram macierzowy
• Macierzowa analiza danych
• Wykres programowania procesu decyzyjnego (PDPC)
• Diagram strzałkowy

2. Wszystkie metody oparte są na pracy grupowej lub indywidualnej na realnych problemach.

Każdy z uczestników utrzymuje: Materiały szkoleniowe, certyfikat, możliwość konsultacji indywidualnych do 60 dni po zakończeniu szkolenia.