W DRODZE NA SZCZYT – SZKOLENIE DLA NOWYCH MANAGERÓW WG FILOZOFII LEAN

Opis szkolenia

Awans wewnętrzny jest sposobem pozyskiwania pracowników znających środowisko pracy firmy. W ten sposób pozyskuje się także kadrę kierowniczą. Jednak w sytuacji gdy świeżo upieczony manager musi zarządzać zespołem z którego się wywodzi, powoduje to problemy, które ciężko przezwyciężyć. A manager musi być przecież skuteczny, odpowiednio prowadzący zespół, skupiony i kreatywny.

W sytuacjach, gdy jeszcze do niedawna główne zadania otrzymywało się od przełożonego, lub pracowało wg rutynowych zadań, to zmiana sposobu myślenia nastręcza ogrom problemów. Ratunkiem na ten stan rzeczy może być uzupełnienie wiedzy potrzebnej nowemu managerowi do lepszego zarządzania zespołem, motywowaniu, wyznaczaniu i skutecznemu osiągania celów.

Szkolenie jest podzielone na 5 działów, które mają rozwinąć poszczególne aspekty życia managera.

 

 Cel szkolenia

Szkolenie ma za zadanie przygotować nowych managerów do ich roli w nowoczesnym środowisku biznesowym.

Szkolenie daje możliwość zdobycia umiejętności miękkich, potrzebnych do sprawnego zarządzania zespołem. Przekazuje też wiedzę z zakresu umiejętności technicznych, które występują w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Taka mieszanka powoduje, że świeżo upieczonemu Managerowi będzie łatwiej ( i szybciej!) odnaleźć się w nowej roli.

Plan szkolenia

Rola Lidera – (analiza, planowanie, wyznaczanie celów)?

Kim jest lider?

Czym jest przywództwo?

Jak budować autorytet?

Planowanie – jak z wizji wykreować efekt.

Zarządzanie przez cele.

 

Zarządzanie zespołem – Delegowanie, monitorowanie i osiąganie celów

Style kierowania zespołem.

Rozpoznawania stopnia dojrzałości podwładnych.

Zarządzanie czasem, jak planować planowanie.

Delegowanie – jak to zrobić mądrze?

Monitorowanie i analiza zadań.

 

Poznaj i wyzwól swój zespół – MOTYWOWANIE

Wytworzenie odpowiednich relacji z pracownikami.

Rola Feedbeack’u.

Sposoby motywacji.

Czynniki i działania przeciwmotywujące.

Motywowanie przez naśladowanie.

 

Rozwiązywanie problemów – merytorycznych i mentalnych.

Rozwiązywanie problemów merytorycznych – techniki.

Krytyka, jak ją przekazać i udźwignąć?

Konflikt w zespole. Jak zlokalizować i rozwiązać.

 

Lean Manufacturing w nowoczesnym przedsiębiorstwie – WIEDZA

Co to jest Lean? Przedstawienie najważniejszych metod.

Co można zyskać?

Jak wdrażać?

Częste problemy.

 

METODOLOGIA

Szkolenie w dużej mierze oparte o ćwiczenia i symulacje naśladujące zdarzenia występujące w otoczeniu biznesowym są ukierunkowane na zdobywanie nowych umiejętności z zakresu zarządzania personelem, motywowania tego personelu i rozwiązywania problemów. Dodatkowo za pomocą przykładów i ćwiczeń przekazana zostanie wiedza z zakresu Lean Manufacturing – nowoczesnego standardu zarządzania przedsiębiorstwem.

Szkolenie skierowane jest do młodych stażem liderów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności przywódcze. Preferowane szkolenia wewnętrzne, spersonalizowane o wymagania i przykłady z konkretnego środowiska pracy.

Szkolenie zawiera: materiały szkoleniowe, case study, praca na konkretnych przykładach, małe grupy (5 max 12 os.)

 

Zapraszamy do kontaktu