One Piece Flow – czyli jak udrożnić produkcję i pozbyć się zapasów w toku

One Piece Flow – czyli dosłownie tłumacząc przepływ jednej sztuki to metoda zarządzania procesem produkcyjnym (np montażu), który skupia się na maksymalnym skróceniu czasu produkcji wyrobu w powiązaniu z ograniczeniem półproduktów i zapasów produkcji w toku. 

Oczywistymi korzyściami z takiego podejścia są:

  • krótszy czas od złożenia zamówienia do dostarczenia klientowi gotowego produktu = Większa satysfakcja Klienta
  • mniejsze zapasy półproduktów i zapasów w toku ( a przez to zmniejszenie stanów magazynowych) = uwolnione zasoby pieniężne
  • błędy są wykrywane szybciej = wyższa jakość produkcji
  • skrócenie czasów oczekiwania – operatorów = wyższa wydajności

Dla usług:

  • szybszy przepływ dokumentów
  • wydajniejszy system księgowań, potwierdzeń.
  • krótszy czas oczekiwania

Transformacja procesu na sposób ciągły powoduje także ustandaryzowanie pracy, zwiększenie wolnej powierzchni. 

W czasie wdrożeń przeprowadzonych w zakładach już w pierwszej fazie wdrożenia odnotowano średnio 20% wzrost efektywności. 

Korzyści dla firmy

zmniejszenie poziomu zapasów produkcji w toku = uwolniona gotówka

skrócenie czasu przejścia produktu – towar szybciej trafia do klienta

zwiększona efektywność procesu – średnio 20%!

 Korzyści dla uczestnika

umiejętność analizy procesu i jego zmiany wg metodologi ciągłego przepływu

umiejętność odpowiedniego rozdziału pracy między operatorami

Plan szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia

Założenia One Piece Flow

Przedstawienie głównych założeń. Przykłady rozwiązań.

Gra symulacyjna.

Omówienie wyników. 

7 głównych Strat – omówienie względem założeń OPF.

Etapy wdrożenia metodologii OPF

Przydatne narzędzia do wdrażania. 

Przykłady wdrożeń w różnych środowiskach – produkcja, usługi.

Wspólna analiza przed i po wdrożeniowa, przykłady kart działań.

Wprowadzenie do kaizen, jak drobnymi usprawnieniami poprawiać efektywność procesu. 

Podsumowanie warsztatów.

 

Zapraszamy do kontaktu