Six Sigma White Belt

Six Sigma to metoda ciągłego doskonalenia jakości produktów dzięki której znacząco optymalizujemy koszty. Metodologia Six Sigma w sposób formalny i przejrzysty prowadzi Firmę ku wyższemu poziomowi jakości. Dzieje się tak dzięki rozwiązywaniu realnych biznesowych problemów.

Szkolenie Six Sigma White Belt pozwoli uzyskać podstawową wiedzę z zakresu metodologii Six Sigma. Da to możliwość uczestniczenia w projektach optymalizacji jakości.

White Belt to szkolenie wprowadzające, trwa jeden dzień (8 godzin) w następującym zakresie:

Wstęp do Six Sigmy;

Istota i cele Six Sigma;

Skuteczność metody Six Sigma;

Korzyści z wykorzystania Six Sigma;

Efektywność wykorzystania Six Sigma w organizacji;

Koszty złej jakości – COPQ;

Porównanie Six Sigma z innymi metodami doskonalenia jakości;

Struktura organizacyjna projektów Six Sigma;

Role i odpowiedzialności w projektach six sigma;

Prowadzenie projektów Six Sigma – algorytm DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve, Control,

Cele i wyniki algorytmu DMAIC;

Podstawowe narzędzia DMAIC – przegląd i praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi

 

Szkolenie odbywa się w sposób praktyczny, za pomocą dużej ilości ćwiczeń i realnych problemów do rozwiązania.

 

Zapytaj nas o ofertę zamkniętego szkolenia dla Twojej firmy!

Zapraszamy do kontaktu