TPM – totalne utrzymanie maszyn. Sprawny park maszynowy

Koncepcja TPM (Total Productive Maintenance) zakłada wdrożenie organizacji pracy w sposób pozwalający utrzymać maszyny bez awarii i nie potrzebnych przerw. System ten skupia się na maksymalnym zapewnieniu dostępności maszyn i urządzeń, szczególnie kluczowych – wysoko obciążonych.

Głównymi celami tego systemu jest osiągnięcie:

zero awarii

zero braków

zero wypadków w czasie pracy

Problemy spotykane w Utrzymaniu Ruchu parku maszynowego

psujące się maszyny, brudne i zaniedbane

niska produktywność z racji częstych awarii

pracownicy produkcyjni czekają na mechaników by to oni naprawili maszyny

słaba komunikacja między działami produkcji a utrzymania ruchu

słabo działający system przeglądów lub jego brak – naprawy tylko po wystąpieniu awarii.

Takie problemy są widoczne gdy brakuje systemu kompleksowego utrzymania ruchu parku maszynowego. Korzyści z wprowadzenia systemu TPM:

zmniejszenie ilości nieplanowanych przestojów spowodowanych awariami

zmniejszenie ilości produktów z wadami spowodowanymi stanem maszyn

poprawa komunikacji między działami produkcji a UR

przekazanie części odpowiedzialności za stan maszyn działowi Produkcji. optymalizacja kosztów

Celem szkolenia jest zmienienie podejścia wszystkich pracowników na sposób organizacji pracy. Uświadomienie i pokazanie uczestnikom rozwiązań, które usprawniają funkcjonowanie firmy, pozwalając obniżyć koszty i zwiększyć efektywność pracy. Wiedza zostaje przetransferowana za pomocą rzeczywistych przykładów z Polski a także zdobyta praktycznie w czasie warsztatów.

Plan szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia

Przedstawienie głównych filarów (założeń) dla Totalnego Utrzymania Maszyn.

Rola pracowników Produkcji w nowoczesnym Utrzymaniu Ruchu – wstęp do Autonomous Maintenance (Autonomiczne Utrzymanie Ruchu)

Główne założenia Autonomous Maintenance – omówienie na przykładach z różnych firm.

Omówienie największych przeszkód we wdrożeniu TPM – sposoby ich niwelacji

Przerwa na obiad.

Omówienie kluczowych wskaźników – OEE, MTBF i MTTR

Rola standardów w nowoczesnych Utrzymaniu Ruchu – omówienie standaryzacji części i standardów napraw.

Planowa konserwacja urządzeń – “nie taki diabeł straszny”

Rola Kaizen w TPM – czyli jak wykorzystać największy potencjał zakładu.

Przykłady działań operacyjnych TPM – jak poradzić sobie z awariami, które jednak się pojawią.

Omówienie i podsumowanie warsztatów.

Grupa docelowa to szeroko pojęta grupa pracowników działów Produkcji, Utrzymania Ruchu oraz Inżynierii i Projektowania, w zakładach gdzie kluczową rolę odgrywa park maszynowy. Szkolenie jest skierowane do wszystkich szczebli struktury organizacyjnej.

Materiały dydaktyczne

Materiały szkoleniowe dla uczestników,

certyfikat na zakończenie szkolenia.

 

Zapraszamy do kontaktu