TPM – totalne utrzymanie maszyn. Sprawny park maszynowy

Koncepcja TPM (Total Productive Maintenance) zakłada wdrożenie organizacji pracy w sposób pozwalający utrzymać maszyny bez awarii i nie potrzebnych przerw. System ten skupia się na maksymalnym zapewnieniu dostępności maszyn i urządzeń, szczególnie kluczowych – wysoko obciążonych.

Głównymi celami tego systemu jest osiągnięcie:

zero awarii

zero braków

zero wypadków w czasie pracy

Problemy spotykane w Utrzymaniu Ruchu parku maszynowego

psujące się maszyny, brudne i zaniedbane

niska produktywność z racji częstych awarii

pracownicy produkcyjni czekają na mechaników by to oni naprawili maszyny

słaba komunikacja między działami produkcji a utrzymania ruchu

słabo działający system przeglądów lub jego brak – naprawy tylko po wystąpieniu awarii.

Takie problemy są widoczne gdy brakuje systemu kompleksowego utrzymania ruchu parku maszynowego. Korzyści z wprowadzenia systemu TPM:

zmniejszenie ilości nieplanowanych przestojów spowodowanych awariami

zmniejszenie ilości produktów z wadami spowodowanymi stanem maszyn

poprawa komunikacji między działami produkcji a UR

przekazanie części odpowiedzialności za stan maszyn działowi Produkcji. optymalizacja kosztów

Celem szkolenia jest zmienienie podejścia wszystkich pracowników na sposób organizacji pracy. Uświadomienie i pokazanie uczestnikom rozwiązań, które usprawniają funkcjonowanie firmy, pozwalając obniżyć koszty i zwiększyć efektywność pracy. Wiedza zostaje przetransferowana za pomocą rzeczywistych przykładów z Polski a także zdobyta praktycznie w czasie warsztatów.

Plan szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia

Przedstawienie głównych filarów (założeń) dla Totalnego Utrzymania Maszyn.

Rola pracowników Produkcji w nowoczesnym Utrzymaniu Ruchu – wstęp do Autonomous Maintenance (Autonomiczne Utrzymanie Ruchu)

Główne założenia Autonomous Maintenance – omówienie na przykładach z różnych firm.

Omówienie największych przeszkód we wdrożeniu TPM – sposoby ich niwelacji

Przerwa na obiad.

Omówienie kluczowych wskaźników – OEE, MTBF i MTTR

Rola standardów w nowoczesnych Utrzymaniu Ruchu – omówienie standaryzacji części i standardów napraw.

Planowa konserwacja urządzeń – “nie taki diabeł straszny”

Rola Kaizen w TPM – czyli jak wykorzystać największy potencjał zakładu.

Przykłady działań operacyjnych TPM – jak poradzić sobie z awariami, które jednak się pojawią.

Omówienie i podsumowanie warsztatów.

Grupa docelowa to szeroko pojęta grupa pracowników działów Produkcji, Utrzymania Ruchu oraz Inżynierii i Projektowania, w zakładach gdzie kluczową rolę odgrywa park maszynowy. Szkolenie jest skierowane do wszystkich szczebli struktury organizacyjnej.

Materiały dydaktyczne

Materiały szkoleniowe dla uczetników,

certyfikat na zakończenie szkolenia.

Zajmujemy się także wdrożeniami metodologii Lean Manufacturing u Państwa w zakładzie (zapraszam do kontaktu)