Narzędzia mapowania procesów

Mapowanie procesów to zestaw technik i narzędzi pozwalających stworzyć mapę procesu, czyli jego graficzny obraz w stanie obecnym. Dzięki temu wszyscy członkowie grupy postrzegają proces w ten sam sposób co daje im możliwość ustalenia standardów, odchyleń od nich, mierzenia procesów, znalezienia wąskich gardeł oraz pogłębionej analizy.

Z wykorzystaniem tych samych narzędzi można stworzyć przyszłą mapę procesu jako wynik analizy potencjału do doskonalenia  i wprowadzić działania usprawniające.

Przy pomocy map procesów można również zobrazować relację między nimi.

Mapa procesu to podstawowe narzędzie przy wdrażaniu:

 • Koncepcji Lean Management
 • Systemu zarządzania jakością opartego o ISO 9001:2015
 • Standaryzacji organizacji opartych na doświadczeniu

CEL SZKOLENIA

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mapowania procesów za pomocą SIPOC, Flowchart, Diagram Żółwia
 • Zdobycie umiejętności stworzenia mapy procesu przy pomoc narzędzi informatycznych
 • Zdobycie umiejętności tworzenia mierników procesów
 • Zdobycie umiejętności analizowania procesów w celu znalezienia potencjału do doskonalenia - wąskie gardła, marnotrawstwa, problemy z przepływem
 • Zdobycie umiejętności tworzenia map stanu przyszłego

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób zawodowo zajmujących się, lub aspirujących:

 • Doskonaleniem procesów
 • Lean Management
 • Zarządzaniem jakością
 • Optymalizacją

KORZYŚCI

 • Dzięki umiejętnościom zdobytym na szkoleniu absolwenci będę umieli zmapować proces oraz znaleźć jego słabe punkty a co za tym idzie proponować optymalizacje kosztowe lub wydajnościowe. Dodatkową korzyścią jest większe rozumienie zależności między działaniami operacyjnymi oraz jakością.

HARMONOGRAM

Dzień 1

 1. Rozpoczęcie szkolenia:
  • przedstawienie prowadzącego i uczestników,
  • zebranie oczekiwań uczestników,
  • prezentacja celów i programu
 2. Podejście procesowe:
  • Relacje między procesami
  • Budowa procesu
  • KPI/KAI
  • Zasada SMART
 3. Diagram żółwia
 4. SIPOC
 5. Diagram przepływu – Flow chart
 6. Swimlane

 

Dzień 2

 1. Analiza mapy procesu:
  • Stan AS-IS
  • określenie marnotrawstw
  • wyznaczenie wąskich gardeł
  • analiza problemów na punktach styku
 2. Diagnoza potencjału:
  • burza mózgów
  • opracowanie mapy stanu przyszłego – Stan TO-BE
  • opracowanie planu wdrożenia
 3. Informatyczne narzędzia do mapowania procesów
 4. Egzamin
 5. Podsumowanie szkolenia

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników:
  certyfikat ukończenia szkolenia.
  wsparcie merytoryczne konsultanta do 60 dni po zakończeniu szkolenia (mail, telefon)
  dostęp do zamkniętej grupy zwolenników Lean Management

  Zajmujemy się także wdrożeniami metodologii Lean Manufacturing u Państwa w zakładzie

Formularz kontaktowy


  To cię może zaciekawić

  Zobacz inne szkolenia

  SPC Statystyczna kontrola procesów
  Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control, SPC, czasem określane w Polsce również jako Statystyczna Kontrola Procesu)
  Lean Healthcare – lean w służbie zdrowia
  Lean management to japońska filozofia zarządzania przedsiębiorstwem nastawiona na ograniczanie kosztów i zwiększenie zadowolenia klienta.
  TPM – zarządzanie parkiem maszynowym
  TPM – Total Productive Maintenance – to zbiór narzędzi i technik, które mają na celu zwiększenie efektywnego wykorzystania parku maszynowego.
  Zarządzanie zadaniami wg metody GTD
  GTD to skrót od Getting Things Done czyli metodyki poprawy produktywności opisanej przez Davida Allena w klasycznej już książce O tym samym tytule.

  Cześć
  Zapisz się do newslettera by otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.
  Zapraszamy!