OEE – odpowiednie wykorzystanie parku maszynowego

OEE – Overall Equipment Effectiveness to wskaźnik mierzący wydajność parku maszynowego. Dodatowo pokazuje on straty związanie z dostępnością maszyn, ich prędkością pracy oraz stratami jakościowymi. Jest to wskaźnik uniwersalny, który z jednej strony może służyć do porównywania pomiędzy firmami z branży, ale też pokazuje jak daleko jesteśmy od światowego topu.
Dzięki jego mierzeniu możemy realnie podnieść wykorzystanie naszego parku maszynowego, a nawet ograniczyć inwestycje w nowe maszyny, bo obecne jeszcze mają „zapas mocy”

CEL SZKOLENIA

 • Poznanie zasad budowy wskaźnika
 • Zdobycie wiedzy nt. sposobów pozyskiwania danych potrzebnych do obliczania wskaźnika
 • Poznanie ograniczeń, które wpływają na niski poziom wskaźnika
 • Zasady działania automatycznych systemów pomiaru
 • Budowanie świadomości zmian parametrów technologicznych dostosowanych do realnych osiągów

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób dbających o park maszynowy – zarządzających i pracowników działu utrzymania ruchu i produkcji.

KORZYŚCI

 • Poznanie problemów trawiących park maszynowy i obniżający efektywność

 • Określenie priorytetowych maszyn

 • Stała kontrola efektywności maszyn

 • Uniknięcie inwestycji w maszyny, których jeszcze nie potrzebujemy

 • Możliwość benchmarkingu zakładu

 • Zaangażowanie pracowników w troskę o stan parku maszynowego

HARMONOGRAM

Dzień 1

 1. Rozpoczęcie szkolenia
 • Sprawy organizacyjne
 • Plan szkolenia
 1. Główne rodzaje marnotrawstw 
  • Wartość dodana i marnotrawstwa
  • 8 głównych marnotrawstw
 2. Gemba Walk
  • Analiza strat w procesie
  • Zbieranie danych o procesie
 3. Mierniki efektywności parku maszynowego
  • OEE
  • MTBF, MTTR
 4. Obliczanie wskaźnika OEE
  • Budowa wskaźnika
  • Benchmarking
 5. Praktyczne podejście do wskaźnika OEE
  • Wizualizacja dostępności
  • Wizualizacja prędkości
  • Wizualizacja jakości
 6. Arkusz Excel OEE 
  • Wprowadzenie do arkusza
  • Zasady liczenie za pomocą arkusza excel
 7. Doskonalenie wskaźnika OEE za pomocą narzędzi Problem Solving
  • Przedstawienie narzędzi ułatwiających szukanie problemów 
  • Proces rozwiązywania problemów
 8. Podsumowanie szkolenia

 

Każdy element szkolenia jest podsumowany częścią ćwiczeniowo-warsztatową.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników:
  certyfikat ukończenia szkolenia.
  wsparcie merytoryczne konsultanta do 60 dni po zakończeniu szkolenia (mail, telefon)
  dostęp do zamkniętej grupy zwolenników Lean Management

  Zajmujemy się także wdrożeniami metodologii Lean Manufacturing u Państwa w zakładzie

Formularz kontaktowy


  To cię może zaciekawić

  Zobacz inne szkolenia

  SPC Statystyczna kontrola procesów
  Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control, SPC, czasem określane w Polsce również jako Statystyczna Kontrola Procesu)
  Lean Healthcare – lean w służbie zdrowia
  Lean management to japońska filozofia zarządzania przedsiębiorstwem nastawiona na ograniczanie kosztów i zwiększenie zadowolenia klienta.
  TPM – zarządzanie parkiem maszynowym
  TPM – Total Productive Maintenance – to zbiór narzędzi i technik, które mają na celu zwiększenie efektywnego wykorzystania parku maszynowego.
  Zarządzanie zadaniami wg metody GTD
  GTD to skrót od Getting Things Done czyli metodyki poprawy produktywności opisanej przez Davida Allena w klasycznej już książce O tym samym tytule.

  Cześć
  Zapisz się do newslettera by otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.
  Zapraszamy!