One Piece Flow – czyli dosłownie tłumacząc przepływ jednej sztuki to metoda zarządzania procesem produkcyjnym (np montażu), który skupia się na maksymalnym skróceniu czasu produkcji wyrobu w powiązaniu z ograniczeniem półproduktów i zapasów produkcji w toku.

CEL SZKOLENIA

 • Celem szkolenia jest zmienienia podejścia wszystkich pracowników na sposób organizacji pracy. Uświadomienie i pokazanie uczestnikom rozwiązań, które usprawniają funkcjonowanie firmy, pozwalając obniżyć koszty i zwiększyć efektywność pracy. Wiedza zostaje przetransferowana za pomocą Informacje o podmiocie świadczącym usługę Cel usługi Szczegółowe informacje o usłudze rzeczywistych przykładów z Polski a także zdobyta praktycznie w czasie warsztatów.

ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy i kierownicy z obszarów administracji i usług, chcący poznać zasady szczupłego zarządzania i zacząć wdrażać filozofię Lean w swoim przedsiębiorstwie

KORZYŚCI

 • Oczywistymi korzyściami z takiego podejścia są:
  • krótszy czas od złożenia zamówienia do dostarczenia klientowi gotowego produktu = Większa satysfakcja Klienta
  • mniejsze zapasy półproduktów i zapasów w toku ( a przez to zmniejszenie stanów magazynowych) = uwolnione zasoby pieniężne
  • błędy są wykrywane szybciej = wyższa jakość produkcji
  • skrócenie czasów oczekiwania – operatorów = wyższa wydajności

 • Dla usług:
  • szybszy przepływ dokumentów
  • wydajniejszy system księgowań, potwierdzeń.
  • krótszy czas oczekiwania
  • Transformacja procesu na sposób ciągły powoduje także ustandaryzowanie pracy, zwiększenie wolnej powierzchni.
  • W czasie wdrożeń przeprowadzonych w zakładach już w pierwszej fazie wdrożenia odnotowano średnio 20% wzrost efektywności.

 • Korzyści dla firmy:
  • zmniejszenie poziomu zapasów produkcji w toku = uwolniona gotówka
  • skrócenie czasu przejścia produktu – towar szybciej trafia do klienta
  • zwiększona efektywność procesu – średnio 20%!

 • Korzyści dla uczestnika:
  • umiejętność analizy procesu i jego zmiany wg metodyki ciągłego przepływu
  • umiejętność odpowiedniego rozdziału pracy między operatorami

HARMONOGRAM

Dzień 1
1. Rozpoczęcie szkolenia
2. Założenia One Piece Flow
3. Przedstawienie głównych założeń. Przykłady rozwiązań.
4. Gra symulacyjna.
5. Omówienie wyników.
6. 7 głównych Strat – omówienie względem założeń OPF.
7. Etapy wdrożenia metodologii OPF
8. Przydatne narzędzia do wdrażania.
9. Przykłady wdrożeń w różnych środowiskach – produkcja, usługi.
10. Wspólna analiza przed i po wdrożeniowa, przykłady kart działań.
11. Wprowadzenie do kaizen, jak drobnymi usprawnieniami poprawiać efektywność procesu.
12. Podsumowanie warsztatów.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników:
  • certyfikat ukończenia szkolenia.
  • wsparcie merytoryczne konsultanta do 60 dni po zakończeniu szkolenia (mail, telefon)
  • dostęp do zamkniętej grupy zwolenników Lean Management

  Zajmujemy się także wdrożeniami metodologii Lean Manufacturing u Państwa w zakładzie

Formularz kontaktowy


  To cię może zaciekawić

  Zobacz inne szkolenia

  SPC Statystyczna kontrola procesów
  Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control, SPC, czasem określane w Polsce również jako Statystyczna Kontrola Procesu)
  Lean Healthcare – lean w służbie zdrowia
  Lean management to japońska filozofia zarządzania przedsiębiorstwem nastawiona na ograniczanie kosztów i zwiększenie zadowolenia klienta.
  TPM – zarządzanie parkiem maszynowym
  TPM – Total Productive Maintenance – to zbiór narzędzi i technik, które mają na celu zwiększenie efektywnego wykorzystania parku maszynowego.
  Zarządzanie zadaniami wg metody GTD
  GTD to skrót od Getting Things Done czyli metodyki poprawy produktywności opisanej przez Davida Allena w klasycznej już książce O tym samym tytule.

  Cześć
  Zapisz się do newslettera by otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.
  Zapraszamy!