Pełnomocnik systemu ISO 9001:2015

ISO 9001 to międzynarodowy, powszechnie uznawany standard stosowany przez organizacje ze wszystkich branż. Początkowo wywodzący się z produkcji obecnie jest szeroko stosowany w również w firmach usługowych oraz służbie zdrowia.

Norma daje wskazówki i wymagania żeby zbudować skuteczny i efektywny system zarządzania jakością, wspierający działalność operacyjną przedsiębiorstwa.

Pełnomocnik, to funkcja w organizacji, która nie jest wprost wymagana w normie ISO 9001:2015 natomiast w dalszym ciągu potrzebna w firmach w celu skutecznego utrzymywania systemu zarządzania jakością i wspierania zarówno najwyższego kierownictwa jak wszystkich pracowników w systemowym i procesowym podejściu.

CEL SZKOLENIA

 • Celami szkolenia są: Nabycie wiedzy z zakresu normy ISO 9001:2015 Nabycie umiejętności interpretowanie wymagań normy ISO 9001:2016 Nabycie umiejętności mapowania procesów i tworzenia map procesu oraz procedur Nabycie umiejętności tworzenia wskaźników procesu Nabycie umiejętności zarządzania audytami wewnętrznymi w firmie Nabycie Zarządzanie działaniami korygującymi

ADRESACI SZKOLENIA

Adresatami szkolenia są pełnomocnicy systemu zarządzania jakością oraz kandydaci na takie stanowisko

KORZYŚCI

 • Uczestnicy szkolenia nabywają konkretne umiejętności z zakresu mapowania i optymalizowania procesów które mogą być wykorzystane zarówno w kontekście systemu zarządzania jakością jak również działalności operacyjnej organizacji stając się cennym wsparciem dla pozostałych współpracowników

HARMONOGRAM

Dzień 1

 1. Rozpoczęcie szkolenia:
  • przedstawienie prowadzącego i uczestników,
  • zebranie oczekiwań uczestników,
  • prezentacja celów i programu
 2. Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
 3. Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

 

Dzień 2

 1. Wprowadzenie do narzędzi mapowania procesów:
  • SIPOC
  • Diagram żółwia
  • Flowchart
  • Swimlane
 2. Cele i wskaźniki procesów
 3. Pisanie procedur

 

Dzień 3

 1. Zarządzanie programem auditów
 2. Zarządzanie działaniami korygującymi i korekcyjnymi
 3. Egzamin
 4. Podsumowanie szkolenia

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników:
  certyfikat ukończenia szkolenia.
  wsparcie merytoryczne konsultanta do 60 dni po zakończeniu szkolenia (mail, telefon)
  dostęp do zamkniętej grupy zwolenników Lean Management

  Zajmujemy się także wdrożeniami metodologii Lean Manufacturing u Państwa w zakładzie

Formularz kontaktowy


  To cię może zaciekawić

  Zobacz inne szkolenia

  SPC Statystyczna kontrola procesów
  Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control, SPC, czasem określane w Polsce również jako Statystyczna Kontrola Procesu)
  Lean Healthcare – lean w służbie zdrowia
  Lean management to japońska filozofia zarządzania przedsiębiorstwem nastawiona na ograniczanie kosztów i zwiększenie zadowolenia klienta.
  TPM – zarządzanie parkiem maszynowym
  TPM – Total Productive Maintenance – to zbiór narzędzi i technik, które mają na celu zwiększenie efektywnego wykorzystania parku maszynowego.
  Zarządzanie zadaniami wg metody GTD
  GTD to skrót od Getting Things Done czyli metodyki poprawy produktywności opisanej przez Davida Allena w klasycznej już książce O tym samym tytule.

  Cześć
  Zapisz się do newslettera by otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.
  Zapraszamy!