Problem Solving – rozwiązywanie problemów

Ustrukturyzowane rozwiązywanie problemów to szkolenie, na którym uczestnicy zapoznają się z licznymi narzędziami rozwiązywania problemów oraz mają okazje przećwiczyć je na rzeczywistych przykładach w kontrolowanych warunkach pod okiem doświadczonego trenera praktyka. Mają możliwość popełnienia błędu i jego skorygowania. Każda część wykładowa uzupełnione jest o ćwiczenie realizowane w czasie szkolenia a jego wynik omawiany ze wskazaniem na poprawnie i niepoprawnie wykonane elementy.

Program szkolenia ułożony jest w modelowy proces rozwiazywania problemów składający się:

 • Wyboru problemu
 • Definiowania problemu
 • Przeprowadzenia analizy w celu ustalenia przyczyny źródłowej
 • Znalezienia rozwiązań przyczyny źródłowej
 • Wdrożenia rozwiązań
 • Wprowadzenia działań prewencyjnych

W czasie szkolenie w zależności od fazy procesu uczestnicy poznają narzędzia:

 • Diagram Pareto – Lorenca
 • 5W1H
 • Flowchart
 • KPI
 • Zasada SMART
 • 5 x Dlaczego?
 • Diagram Ishikawy
 • Burza mózgów
 • Cykl PDCA
 • Raport A3
 • 8D
 • HERCA

CEL SZKOLENIA

 • Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników praktycznego stosowania procesu rozwiązywania problemów z użyciem narzędzi przedstawionych w czasie szkolenia.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowana jest dla pracowników na szczeblu specjalistów oraz inżynierów jak również kadry zarządzającej wszystkich szczebli pracujących w firmach rozwijających kulturę ciągłego doskonalenia.

KORZYŚCI

 • Korzyściami dla uczestników szkolenia jest poznanie procesu rozwiązywania problemów oraz umiejętności korzystania z szeregu narzędzi ułatwiających współpracę opartą na faktach oraz narzędzi pracy grupowej.

 • Korzyści płynąc ze szkolenia dla firmy to zwiększenie kompetencji pracowników z zakresu pracy wspólnej oraz procesu rozwiązywania problemów możliwego do zastosowania w przedsiębiorstwie.

HARMONOGRAM

Dzień 1

 1. Rozpoczęcie szkolenia:
  • sprawy organizacyjne
  • plan szkolenia
 2. Wstęp do rozwiązywania problemów:
  • rodzaje problemów
  • priorytetyzacja problemów do rozwiązania
  • przegląd narzędzi rozwiązywania problemów
  • definicja przyczyny źródłowej
 3. Raport A3 – jako metoda rozwiązywania problemów
 4. Definiowania problemów:
  • Lejkowanie
  • Diagram Pareto – Lorenca
  • 5W1H
  • Flowchart
  • KPI
 5. Analiza przyczyny źródłowej:
  • 5 x Dlaczego?
  • Ishikawa
  • Burza mózgów

 

Dzień 2

 1. Definiowanie działań korygujących:
  • Burza muzgów
  • Plan działań
 2. Działania prewencyjne:
  • cykl PDCA
  • rozszerzenie poziome
  • analiza ryzyka
 3. Raport 8D
 4. Analiza błędów ludzkich
 5. Test
 6. Podsumowanie szkolenia

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników:
  certyfikat ukończenia szkolenia.
  wsparcie merytoryczne konsultanta do 60 dni po zakończeniu szkolenia (mail, telefon)
  dostęp do zamkniętej grupy zwolenników Lean Management

  Zajmujemy się także wdrożeniami metodologii Lean Manufacturing u Państwa w zakładzie

Formularz kontaktowy


  To cię może zaciekawić

  Zobacz inne szkolenia

  SPC Statystyczna kontrola procesów
  Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control, SPC, czasem określane w Polsce również jako Statystyczna Kontrola Procesu)
  Lean Healthcare – lean w służbie zdrowia
  Lean management to japońska filozofia zarządzania przedsiębiorstwem nastawiona na ograniczanie kosztów i zwiększenie zadowolenia klienta.
  TPM – zarządzanie parkiem maszynowym
  TPM – Total Productive Maintenance – to zbiór narzędzi i technik, które mają na celu zwiększenie efektywnego wykorzystania parku maszynowego.
  Zarządzanie zadaniami wg metody GTD
  GTD to skrót od Getting Things Done czyli metodyki poprawy produktywności opisanej przez Davida Allena w klasycznej już książce O tym samym tytule.

  Cześć
  Zapisz się do newslettera by otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.
  Zapraszamy!