SMED

SMED (Single Minute Exchange of Die) – dosłownie tłumacząc jest to zmiana narzędzia (np formy, tłocznika) w czasie poniżej 10 minut.

Metodologia SMED przedstawia sposoby na redukcję czasu przezbrojenia – co łączy się z rozpoczęciem wykonywania następnego zlecenia produkcyjnego. Filozofia tego zagadnienia opiera się na odpowiednim przygotowaniu procesu oraz ludzi go obsługujących by maksymalnie zredukować czas zatrzymania maszyny. Dążenie wg tej metodologii skraca czas postoju maszyny lub urządzenia, co pozwala planować krótsze zlecenia przy odpowiednim poziomie kosztów.

Problemy w czasie zmiany zleceń ( przezbrojenia maszyny)

 • długi czas przezbrojenia – maszyna czeka na operatora,
 • brak odpowiednich narzędzi etc.
 • długie i czasochłonne regulacje maszyn po przezbrojeniu
 • duża ilość braków z rozruchu
 • opłacalna produkcja tylko dużych partii – wysokie stany magazynowe i produkcji w toku
 • każdy operator wykonuje przezbrojenie wg „swoich standardów”

Jeżeli te problemy są widoczne w Państwa zakładzie polecam szersze zaznajomienie się z metodĄ SMED

CEL SZKOLENIA

 • Poznanie zasad i technik uwalniających czas pracy maszyny związany wcześniej z przygotowaniem do kolejnego zlecenia.

ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy produkcyjni, operatorzy, inżynierowie, brygadziści, mistrzowie i kierownicy produkcji. Inżynierowie ds. optymalizacji procesów.

KORZYŚCI

 • skrócenie czasu przezbrojeń

 • obniżenie wielkości partii produkcyjnej przy akceptowalnych kosztach

 • zmniejszenie stanów magazynowych wyrobów gotowych i produktów w toku

 • zmniejszenie ilości braków

HARMONOGRAM

Dzień 1

 1. Rozpoczęcie szkolenia
 2. Zasady Lean Manufacturing
 3. Przedstawienie głównych założeń Lean – omówienie na przykładach.
 4. 7 głównych Strat – czyli co powoduje, że mamy niską wydajność. SMED – podstawowe pojęcia.
 5. Etapy wdrożenia metodologii SMED.
 6. Przydatne narzędzia do wdrażania.
 7. Przykłady wdrożeń w różnych środowiskach.
 8. Gra symulacyjna
 9. Wspólna analiza przed i powdrożeniowa, przykłady kart działań, wykonanie diagramu spaghetti.
 10. System ciągłego doskonalenia – Kaizen
 11. Wprowadzenie do kaizen, jak drobnymi usprawnieniami dalej poprawiać efektywność przezbrojeń
 12. Podsumowanie warsztatów.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników:
  certyfikat ukończenia szkolenia.
  wsparcie merytoryczne konsultanta do 60 dni po zakończeniu szkolenia (mail, telefon)
  dostęp do zamkniętej grupy zwolenników Lean Management

  Zajmujemy się także wdrożeniami metodologii Lean Manufacturing u Państwa w zakładzie

Formularz kontaktowy


  To cię może zaciekawić

  Zobacz inne szkolenia

  SPC Statystyczna kontrola procesów
  Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control, SPC, czasem określane w Polsce również jako Statystyczna Kontrola Procesu)
  Lean Healthcare – lean w służbie zdrowia
  Lean management to japońska filozofia zarządzania przedsiębiorstwem nastawiona na ograniczanie kosztów i zwiększenie zadowolenia klienta.
  TPM – zarządzanie parkiem maszynowym
  TPM – Total Productive Maintenance – to zbiór narzędzi i technik, które mają na celu zwiększenie efektywnego wykorzystania parku maszynowego.
  Zarządzanie zadaniami wg metody GTD
  GTD to skrót od Getting Things Done czyli metodyki poprawy produktywności opisanej przez Davida Allena w klasycznej już książce O tym samym tytule.

  Cześć
  Zapisz się do newslettera by otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.
  Zapraszamy!