OPIS SZKOLENIA

5S jako jedno z narzędzi Lean skupia się na właściwej organizacji stanowiska pracy. Reguły systemu 5S skupiają się wokół stwierdzenia „miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu” co prowadzi do utworzenia odpowiedniej kultury pracy a przez to zwiększa produktywność i poprawia jakość procesu. System 5S jest podstawą metodologii Lean Manufacturing, dlatego ważne jest by wprowadzenie systemu przeprowadzić w sposób szczegółowy, uwzględniając specyfikę pracy.
Problemy które system 5S pozwala rozwiązać:
bałagan przy stanowisku pracy, rzeczy niepotrzebne wg zasady „kiedyś będą potrzebne”
różna wydajność pracy na podobnych stanowiskach
niestabilne warunku procesu
brak odpowiedzialności pracownika za stanowisko pracy.
System 5S pozwoli przeciwstawić się tym zjawiskom.

CEL SZKOLENIA

 • Celami szkolenia są: - poznanie narzędzia do organizacji stanowisk pracy (w każdej branży) - umiejętność wdrożenia standardów w przedsiębiorstwie - zdobycie umiejętności samodzielnego wdrażania i nadzorowania narzędzia 5S.

ADRESACI SZKOLENIA

Adresatami szkolenia są pracownicy wszystkich szczebli organizacji, która chce wdrażać zmiany i organizować stanowiska pracy wg zasad Lean.

KORZYŚCI

 • zorganizowane i utrzymane w czystości stanowiska pracy

 • ustandaryzowany wygląd stanowisk

 • większą ergonomia pracy – większa wydajność

 • większa stabilność procesu – brak niepotrzebnych elementów na stanowisku pracy

 • zwiększenie jakości pracy 5S – organizacja stanowiska pracy

HARMONOGRAM

Szkolenie 1 dniowe.

 1. Rozpoczęcie szkolenia
 2. Gra Symulacyjna I
 3. Założenia Lean Manufacturing
 4. Przedstawienie głównych założeń.
 5. 7 głównych Strat.
 6. System ciągłego doskonalenia – Kaizen
 7. Organizacja stanowiska pracy
 8. Tworzenie zorganizowanego stanowiska pracy wg Lean Manufacturing
  1. 5 zasad wprowadzania organizacji na stanowisku – 5S
  2. Błędy których należy unikać
  3. Krok po kroku do celu, czyli jak efektywnie i efektownie wprowadzić odpowiednią organizację stanowiska pracy
 9. Gra symulacyjna II
 10. Jak efektywnie wdrożyć usprawnienie procesu – PCDA – powiązanie z systemem 5S
 11. W jaki sposób doskonalić i rozwijać środowisko pracownicze?
 12. Przykłady wdrożeń Kaizen
 13. Podsumowanie warsztatów

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników,

 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

 • Wsparcie merytoryczne konsultanta do 60 dni po zakończeniu szkolenia (mail, telefon)

 • Dostęp do zamkniętej grupy zwolenników Lean Management i Zarządzania Jakością.

Formularz kontaktowy


  To cię może zaciekawić

  Zobacz inne szkolenia

  SPC Statystyczna kontrola procesów
  Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control, SPC, czasem określane w Polsce również jako Statystyczna Kontrola Procesu)
  Lean Healthcare – lean w służbie zdrowia
  Lean management to japońska filozofia zarządzania przedsiębiorstwem nastawiona na ograniczanie kosztów i zwiększenie zadowolenia klienta.
  TPM – zarządzanie parkiem maszynowym
  TPM – Total Productive Maintenance – to zbiór narzędzi i technik, które mają na celu zwiększenie efektywnego wykorzystania parku maszynowego.
  Zarządzanie zadaniami wg metody GTD
  GTD to skrót od Getting Things Done czyli metodyki poprawy produktywności opisanej przez Davida Allena w klasycznej już książce O tym samym tytule.

  Cześć
  Zapisz się do newslettera by otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.
  Zapraszamy!