TPM – zarządzanie parkiem maszynowym

TPM – Total Productive Maintenance – to zbiór narzędzi i technik, które mają na celu zwiększenie efektywnego wykorzystania parku maszynowego. TPM jak wszystkie narzędzia Lean Management skupia się na angażowaniu wszystkich uczestników procesu w poprawę ich działania. To także kompleksowe podejście do optymalizacji funkcjonowania parku maszynowego, które po wdrożeniu TPM mają 3 główne cele:

 • Zero Awarii
 • Zero Braków
 • Zero Wypadków

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo w jaki sposób to osiągnąć.

CEL SZKOLENIA

 • Przedstawienie najważniejszych elementów systemu TPM i ich identyfikacja we własnym środowisku produkcyjnym.
 • Poznanie sposobów mierzenia wydajności parku maszynowego
 • Przedstawienie narzędzi, które wspomagają identyfikację i eliminację strat związanych z obszarem Utrzymania Ruchu, oraz wdrożenie w ich wykorzystanie we własnej organizacji.
 • Przedstawienie standardów dokumentacji niezbędnej we wprowadzeniu jak i utrzymaniu systemu TPM.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób dbających o park maszynowy – zarządzających i pracowników działu utrzymania ruchu i produkcji. 

KORZYŚCI

 • Zwiększenie wskaźników dostępności maszyn poprzez wzrost niezawodności, zmniejszenie liczby nieplanowanych zatrzymań i zmniejszenie liczby awarii.

 • Zmniejszenie kosztów Utrzymania Ruchu dzięki zwiększeniu udziału czynności planowych i eliminowaniu sytuacji awaryjnych.

 • Zwiększenie elastyczności procesu produkcyjnego dzięki zmniejszeniu Minimalnej Ekonomicznej Partii Produkcyjnej (poprzez skrócenie czasu przezbrojeń)

HARMONOGRAM

Dzień 1

 1. TPM – wprowadzenie teoretyczne
 2. Straty w procesie
   • 8 głównych marnotrawstw
   • Najczęstsze defekty i awarie w parku maszynowym
 3. 8 Filarów TPM
 4. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu
  • Zasady i odpowiedzialności 
  • Powiązanie AUR z metodą 5S
  • Przykłady dokumentów i instrukcji 

Dzień 2

 1. Rola Działu Utrzymania Ruchu
   • Przeglądy prewencyjne
   • Doskonalenie Urządzeń
   • Rozwijanie kompetencji 
 2. Wskaźniki stosowane w TPM
   • OEE
   • MTBF
   • MTTR
 3. Zwiększanie efektywności parku maszynowego
   • SMED
   • Minimalna Ekonomiczna Partia Produkcyjna
 4. Analityczne rozwiązywanie problemów
  • Elementy Problem Solving
  • RCFA – analiza źródłowa powstawania błędów
  • Zespoły Kaizen – metody ciągłego doskonalenia w TPM

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników:

  • certyfikat ukończenia szkolenia.
  • wsparcie merytoryczne konsultanta do 60 dni po zakończeniu szkolenia (mail, telefon)
  • dostęp do zamkniętej grupy zwolenników Lean Management

   

  Zajmujemy się także wdrożeniami metodologii Lean Manufacturing u Państwa w zakładzie 

Formularz kontaktowy


  To cię może zaciekawić

  Zobacz inne szkolenia

  SPC Statystyczna kontrola procesów
  Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control, SPC, czasem określane w Polsce również jako Statystyczna Kontrola Procesu)
  Lean Healthcare – lean w służbie zdrowia
  Lean management to japońska filozofia zarządzania przedsiębiorstwem nastawiona na ograniczanie kosztów i zwiększenie zadowolenia klienta.
  TPM – zarządzanie parkiem maszynowym
  TPM – Total Productive Maintenance – to zbiór narzędzi i technik, które mają na celu zwiększenie efektywnego wykorzystania parku maszynowego.
  Zarządzanie zadaniami wg metody GTD
  GTD to skrót od Getting Things Done czyli metodyki poprawy produktywności opisanej przez Davida Allena w klasycznej już książce O tym samym tytule.

  Cześć
  Zapisz się do newslettera by otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.
  Zapraszamy!