Wymagania normy ISO 9001:2015

ISO 9001 to międzynarodowy, powszechnie uznawany standard stosowany przez organizacje ze wszystkich branż. Początkowo wywodzący się z produkcji obecnie jest szeroko stosowany w również w firmach usługowych oraz służbie zdrowia.

Norma daje wskazówki i wymagania żeby zbudować skuteczny i efektywny system zarządzania jakością, wspierający działalność operacyjną przedsiębiorstwa.

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z najnowszą wersją normy, którą mogą wykorzystać jako rozszerzenie znajomości dotychczasowych systemów lub jako wprowadzenie do zastosowania systemów zarządzania opartych o standardy ISO

CEL SZKOLENIA

 • Celami szkolenia są:
  Nabycie wiedzy z zakresu normy ISO 9001:2015 wraz interpretacją i praktycznymi przykładami wdrożenia.
  Nabycie umiejętności posługiwania się normą w codziennej pracy zawodowej.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest do osób które powinny lub chcą pracować z systemami jakości opartymi o normę ISO 9001.
Przede wszystkim:

 • Osoby odpowiedzialne za nadzór i rozwój systemów zarządzania jakością
 • Auditorzy wewnętrzni systemu zarządzania jakością
 • Osoby odpowiedzialne i auditorzy wewnętrzni innych systemów zarządzania (np. środowiskowego czy BHP) chcący poszerzyć swoje kompetencje.
 • Kadra kierownicza wysokiego i średniego szczebla
 • Zainteresowani tematyką zarządzani systemami zarządzania jakością

KORZYŚCI

 • Korzyści wynikające dla firmy to utrzymanie aktualnej wiedzy pracowników na temat normy ISO 9001. Dodatkowo szkolenie może być uzupełnieniem dla auditorów innych systemów co pozwoli firmie zbudować bardziej wszechstronny zespół audytorski.

  Uczestnicy szkolenia w zależności od dotychczasowego doświadczenia poznają nowe zagadnienia w normie ISO 9001, poznają normę i nauczą się ją interpretować lub poszerzą swoją wiedze z zakresu systemów zarządzania opartych o standardy ISO

HARMONOGRAM

Dzień 1

 1. Rozpoczęcie szkolenia:
  • przedstawienie prowadzącego i uczestników,
  • zebranie oczekiwań uczestników,
  • prezentacja celów i programu
 2. Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
 3. Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników:

  • certyfikat ukończenia szkolenia.
  • wsparcie merytoryczne konsultanta do 60 dni po zakończeniu szkolenia (mail, telefon)
  • dostęp do zamkniętej grupy zwolenników Lean Management

   

  Zajmujemy się także wdrożeniami metodologii Lean Manufacturing u Państwa w zakładzie 

Formularz kontaktowy


  To cię może zaciekawić

  Zobacz inne szkolenia

  SPC Statystyczna kontrola procesów
  Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control, SPC, czasem określane w Polsce również jako Statystyczna Kontrola Procesu)
  Lean Healthcare – lean w służbie zdrowia
  Lean management to japońska filozofia zarządzania przedsiębiorstwem nastawiona na ograniczanie kosztów i zwiększenie zadowolenia klienta.
  TPM – zarządzanie parkiem maszynowym
  TPM – Total Productive Maintenance – to zbiór narzędzi i technik, które mają na celu zwiększenie efektywnego wykorzystania parku maszynowego.
  Zarządzanie zadaniami wg metody GTD
  GTD to skrót od Getting Things Done czyli metodyki poprawy produktywności opisanej przez Davida Allena w klasycznej już książce O tym samym tytule.

  Cześć
  Zapisz się do newslettera by otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.
  Zapraszamy!