OPIS SZKOLENIA

ISO 9001 to międzynarodowy, powszechnie uznawany standard stosowany przez organizacje ze wszystkich branż. Początkowo wywodzący się z produkcji obecnie jest szeroko stosowany w również w firmach usługowych oraz służbie zdrowia.

Norma daje wskazówki i wymagania żeby zbudować skuteczny i efektywny system zarządzania jakością, wspierający działalność operacyjną przedsiębiorstwa.

Auditor wewnętrzny to funkcja która wspiera utrzymywanie systemu jakości z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych organizacji jednocześnie pozwala ludziom lepiej zrozumieć procesy działające w ich organizacji i promuje kulturę jakości opartą za zarządzaniu ryzykiem oraz rozwiązywaniu problemów

CEL SZKOLENIA

 • Nabycie wiedzy z zakresu normy ISO 9001:2015
 • Nabycie umiejętności interpretowanie wymagań normy ISO 9001:2016, przeprowadzenia audytu wewnętrznego, oraz opracowanie raportu z audytu uwzględniającego odpowiednio sklasyfikowane spostrzeżenia.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób które chcą pełnić w firmie funkcję auditorów systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001:2015. Zarówno do osób będących na początku tej drogi i nie mających doświadczenia w pracy z system zbudowanym o wymagania ISO 9001 jak również audytorzy wewnętrzni innych systemów zarządzania, chcący poszerzyć swoje kompetencje audytorskie oraz odświeżyć narzędzia i techniki audytowe.

KORZYŚCI

 • Korzyści wynikające ze szkolenia na auditora wewnętrznego wynikające dla firmy to bezpośrednio możliwość przeprowadzania audytów wewnętrznych bieżącymi zasobami firmy.

 • Dodatkowo audytorzy wewnętrzni ze względu na swoje kompetencje mogą prowadzić audyty dostawców

 • Uczestnicy szkolenia realizując cele szkoleniowe nabywają wiedzy zakresu normy ISO 9001 oraz zasad zarządzania jakością oraz nowych kompetencji interpersonalnych potrzebnych do prowadzenia audytów

HARMONOGRAM

Dzień 1

 1. Rozpoczęcie szkolenia:
  – przedstawienie prowadzącego i uczestników,
  – zebranie oczekiwań uczestników,
  – prezentacja celów i programu
 2. Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
 3. Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

Dzień 2

 1. Wprowadzenie do auditu wewnętrznego
 2. Kompetencje auditora wg ISO 19011
 3. Harmonogramowanie i planowanie auditów
  Ćwiczenie: opracowanie harmonogramu auditów
  Ćwiczenie: opracowanie planu auditu
 4. Opracowanie dokumentacji przed i po audytowej
  – lista kontrolna
  – karta niezgodności
  – raport z auditu

Dzień 3

 1. Analiza przypadków (analiza case study)
 2. Ćwiczenie: Przeprowadzenie scenki auditowej
  Omówienie wyników auditu ze scenki auditowej
 3. Działania poauditowe
 4. Egzamin
  Podsumowanie szkolenia

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Materiały szkoleniowe dla uczestników,

 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

 • Wsparcie merytoryczne konsultanta do 60 dni po zakończeniu szkolenia (mail, telefon)

 • Dostęp do zamkniętej grupy zwolenników Lean Management i Zarządzania Jakością.

Formularz kontaktowy


  To cię może zaciekawić

  Zobacz inne szkolenia

  SPC Statystyczna kontrola procesów
  Statystyczne Sterowanie Procesem (ang. Statistical Process Control, SPC, czasem określane w Polsce również jako Statystyczna Kontrola Procesu)
  Lean Healthcare – lean w służbie zdrowia
  Lean management to japońska filozofia zarządzania przedsiębiorstwem nastawiona na ograniczanie kosztów i zwiększenie zadowolenia klienta.
  TPM – zarządzanie parkiem maszynowym
  TPM – Total Productive Maintenance – to zbiór narzędzi i technik, które mają na celu zwiększenie efektywnego wykorzystania parku maszynowego.
  Zarządzanie zadaniami wg metody GTD
  GTD to skrót od Getting Things Done czyli metodyki poprawy produktywności opisanej przez Davida Allena w klasycznej już książce O tym samym tytule.

  Cześć
  Zapisz się do newslettera by otrzymywać najnowsze informacje o naszej ofercie.
  Zapraszamy!